Saturday, 18 January 2014

Dinner with Dedeq 

Western dinner kat kedai apa nama..lokasi tepi jalan arah Kaki Bukit. Sena Corner ke something aku pon dah lupa.

 

No comments: